Přírodní silice BOROVICOVÁ PRYSKYŘICE 10 ml

Kód: 3244
130 Kč 107,44 Kč bez DPH
7-10 dní
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Taky máte rádi volné chvíle, ve kterých bloumáte po lese a jen nadechujete tu nejčerstvější vůni? Jenže v každodenním shonu se člověk do lesa dostane je výjimečně. Vytvořte si tuto atmosféru doma. Výrazná vůně BOROVICOVÉ PRYSKYŘICE se skvěle hodí na osvěžení bytu, koupelny a na nevábně zavánějící pánské svršky. :-) Skvěle se hodí do aromalampy, kde dokáže pomoci při nachlazení, stresu, vyčerpání či špatné náladě. Během adventního období umocní vánoční atmosféru.

Balení obsahuje 10 ml silice.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato přírodní esence se získává destilací jehličí, drobných větviček a šišek za sucha a má typické aroma borového lesa.

Přírodní silice BOROVICOVÁ PRYSKYŘICE je vhodná k používní při úklidu domova, praní prádla a aromalampy. Naneste pár kapek. Silice není určena k aplikaci přímo na kůži nebo ke konzumaci. Přírodní silice má silné dezinfekční účinky.

Tato silice pochází z Německa.

 

Bezpečnost

Nebezpečné látky: (-)-pin-2(3)-en; (-)-pin-2(10)-en; 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en; limonen.

NEBEZPEČÍ/NEBEZPEČENSTVO. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.+420224919 293; +420 224 915 402, SK: +421 2 5477 4166). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.


Doplňkové parametry

Kategorie: Domov
INCI: Turpentine, Limonene*. *přírodního původu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: