Přírodní silice EUKALYPTUS 10 ml

Kód: 2849
129 Kč 106,61 Kč bez DPH
7-10 dní
Můžeme doručit do:
29.10.2021

Tak tenhle olej to je síla. Eukalyptus vám protáhne dýchací cesty jedna radost. Navíc stimuluje imunitní systém, pomáhá rozpouštět hleny. A hmyz ho nemá vůbec rád.

Balení obsahuje 10 ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato přírodní esence se destiluje z mladých lístků a má výrazné aroma.

Přírodní silice EUKALYPTUS je vhodná k používní při úklidu domova, praní prádla a aromalampy. Naneste pár kapek. Silice není určena k aplikaci přímo na kůži nebo ke konzumaci. Přírodní silice má výrazné baktericidní a antivirové účinky.

Země původu této silice je Čína.

Bezpečnost

Nebezpečné látky: limonen; pin-2(3)-en.. NEBEZPEČÍ/NEBEZPEČENSTVO. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.+420224919 293; +420 224 915 402, SK: +421 2 5477 4166). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.


Doplňkové parametry

Kategorie: Domov
INCI: Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene*. *přírodního původu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: