Přírodní silice GRAPEFRUIT 10 ml

Kód: 8594165002112
Neohodnoceno
Značka: Tierra Verde
115 Kč 95,04 Kč bez DPH
7-10 dní
Můžeme doručit do:
8.10.2020

Přírodní silice grapefruit v té malé tmavé lahvičce ukrývá typicky svěží, nahořklou vůni čerstvě oloupaného grepu. Doporučujeme ji používat pro své deodorační o odmašťovací účinky na propocené a mastné oblečení, na mytí podlahy, nebo do ledničky na pohlcení nežádoucích zapáchů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato přírodní esence se získává lisováním kůry z čerstvých plodů grapefruitu.

Přírodní silice GRAPEFRUIT je vhodná k používní při úklidu domova, praní prádla a aromalampy. Naneste pár kapek. Silice není určena k aplikaci přímo na kůži nebo ke konzumaci. Přírodní silice má silné dezinfekční účinky.

Země původu této silice je Itálie.

Bezpečnost

Nebezpečné látky: limonen; citral; (-)-pin-2(3)-en; (-)-pin-2(10)-en; cineol. NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené.Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Domov
Složení: 100% silice Grapefruit
Země původu: Itálie