Přírodní silice POMERANČ 10 ml

Kód: 8594165002099
Neohodnoceno
Značka: Tierra Verde
69 Kč 57,02 Kč bez DPH
7-10 dní
Můžeme doručit do:
14.8.2020

Tato malá tmavá lahvička v sobě ukrývá olej, který povzbuzuje, rozradostňuje, podporuje paměť a pomáhá při nervozitě a depresi. Přírodní silice s vůní pomeranče ma schopnošt odmašťovat, osvěžovat a pohlcovat pachy. Úplně vás vidíme, jak ráno vstanete, otevřete okna do kořán a nakapete pár kapek tohoto oleje do aromalampy a přívítáte nový den, který bude o poznání pozitivnější.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato přírodní esence se získává lisováním kůry plodů pomerančovníků.

Přírodní silice POMERANČ je vhodná k používní při úklidu domova, praní prádla a aromalampy. Naneste pár kapek. Silice není určena k aplikaci přímo na kůži nebo ke konzumaci. Přírodní silice má silné aroma a odmašťující účinky.

Země původu této silice je Brazílie.

 

Bezpečnost

Pomeranč, sladký, ext.; číslo CAS: 8028-48-6. NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Domov
Složení: 100% silice Citrus aurantium
Země původu: Brazílie